За нас

Справки

Запитване/Заявки

Контакти

Контакти


Ди Кей Мултимодална Транспортна Компания ООД

Офис:

гр.София
Кв.”Лозенец”
Ул.”Цанко Церковски”№
6
Етаж 1

Телефон:

+359 (0) 2 963 4779

 

+359 (0) 2 963 4759

+359 (0) 2 963 0047

Факс:

+359 (0) 2 866 1885

E-mail:

info@dkmultimodal.com

 

 

Адрес за кореспонденция:

София 1164
ПК №4

 

 

 

 

 

 

© 2004 Мултимодална Транспортна Компания ООД | Всички права запазени